YOUNG Artists
FEED FORWARD
<< Go back to projects
Project:
Invasief hof

Een exoot is een plant- of diersoort die niet van nature in Nederland voorkomt. Een invasieve exoot is een exoot die zich hier al te thuis gaat voelen en de bestaande ecologische situatie bedreigt. Vanaf dat moment is de exotische soort, die doorgaans door onszelf in het milieu geĂŻntroduceerd is, niet langer gewenst en wordt er alles aan gedaan deze weer weg te krijgen.

YAFF onderzoekt de mogelijkheid om een permanent hof voor invasieve exoten aan te leggen. De locatie waar dit hof wordt aangelegd moet het gewenst-ongewenst vraagstuk weerspiegelen—een plek waar de conflicten die het samenkomen van verschillende mensen met verschillende achtergronden oproepen dagelijks spelen. Wij stellen ons voor dat deze dialoog terug te zien zal zijn in het hof, waar de schoonheid van de verschillende exoten benadrukt wordt door ze te plaatsen in het format van de traditionele Franse tuin; een 17de eeuwse stijl van landschapsarchitectuur waarin symmetrie en het door mensen beheersen van de natuur centraal staan. Voortbouwend op het werk 49m2 van Gerrit-Jan Smit, komt er een centraal perk waaraan geen enkel onderhoud wordt verricht, maar waar alle planten vrij kunnen woekeren.

Een hof is een plek voor de omwonenden om buiten te zijn. De ontmoetingen die daaruit voortkomen zullen vaak een vriendschappelijk samenkomen zijn, maar kunnen evengoed confrontaties worden. Wij zien het Invasief Hof niet als een plek waar de een of de andere vorm benadrukt wordt, maar als een plek waar de verschillende soorten ontmoetingen in de omgeving door beeld zichtbaar worden.

Rondom het hof zal een educatief programma worden opgezet. Dit programma is een intrinsiek onderdeel van de installatie, even belangrijk als de aangeplante exoten zelf. Op bordjes zal informatie te vinden zijn over de verschillende planten en hun karaktereigenschappen. Ook zullen er workshops en lesmateriaal ontwikkeld worden voor scholen, of andere educatieve groepen, waarvoor de tegengestelde gedachten die in de tuin met elkaar conflicteren als uitgangspunt zullen dienen.