YOUNG Artists
FEED FORWARD
<< Go back to projects
Project:
loempia pham

Na 32 jaar loempia’s bakken voor de bezoekers van het Zuidplein, heeft de kraam van de familie Pham de luiken definitief moeten sluiten. Volgens de gemeente past de Vietnamese loempiakraam niet langer in het straatbeeld en daarom wordt de vergunning niet meer verlengd. Het sluiten van de kraam heeft tot heftige reacties uit de gemeenschap geleid.

Een van de gebouwen waarvoor Pham plaats moet maken is een nieuwe tentoonstellingsruimte voor kunst en cultuur: “Het Kunstenpand wordt een belangrijke cultuurtempel voor heel Rotterdam-Zuid. Het leven in de omgeving krijgt hiermee een forse impuls.” YAFF is bang dat deze cultuurtempel zal blijven steken in een aanbod van ongevaarlijke, weinig opzienbarende kunst, waarin de persoonlijkheid van Rotterdam-Zuid en haar inwoners slechts oppervlakkig, of zelfs helemaal niet, terug te vinden zal zijn.

Rotterdam-Zuid is een smeltkroes van contrasterende mensen: kansarm tegenover kansrijk, verval tegenover nieuwbouw, enorme betrokkenheid tegenover apathie. En zo nog veel meer tegenstellingen. Het vervangen van een loempiakraam door een cultuurtempel ontkent deze contrasten en probeert ze van bovenaf glad te strijken. De neiging om problemen op te willen lossen, gaat vaak ten koste van de aandacht die een situatie vraagt.

Bij kunst in de openbare ruimte denkt men al snel aan standbeelden op pleinen of sculpturen in rotondes, maar voor ons is ook de loempiakraam van Pham een wezenlijk onderdeel van het culturele landschap van Rotterdam-Zuid en zou het juist een veelzeggende aanvulling zijn voor het Zuidplein en het Kunstenpand dat daar moet komen.