YOUNG Artists
FEED FORWARD
<< Go back to projects
Project:
Rotterdam zuid

Opbouw en afbraak; in een stad als Rotterdam kan je er niet omheen. De stad verandert en met de stad de levens van haar inwoners. Elke verandering is een kans voor iets nieuws, maar ook het verloren gaan van iets bekends, en wanneer een gemeente andere ideeën heeft over wat nieuw moet en verloren mag dan de inwoners, ontstaat er conflict. Precies dit conflict is in de Rotterdamse wijk De Wielewaal duidelijk zichtbaar. Hoewel zowel gemeente als inwoners het er over eens zijn dat de oude huizen vervangen moeten worden, zijn veel bewoners het oneens met de nieuwbouwplannen van de projectontwikkelaar die, in hun ogen, het unieke, dorpse karakter van de wijk verloren laten gaan.

Er is onder de inwoners—die uiteindelijk samen de identiteit van de stad vormen—duidelijk meer behoefte naar spreekruimte rondom vraagstukken als: Hoe gaan we met architecturaal erfgoed om? Hoe kan de burger zich inmengen wanneer hun dagdagelijkse beleving haaks staat op de ideeën en plannen die uit het stadhuis gerold komen? Hoe kan het karakter van een wijk bewaard worden, wanneer elke oude steen wordt vervangen?

Op een nader te bepalen punt in Rotterdam willen wij een podium aanleggen, waarop met universele bouwkundige elementen een sculptuur gebouwd wordt. De wanden van dit sculptuur zullen dienen als projectieschermen. De bewoners zullen gevraagd worden beeldmateriaal van hun leven in de wijk aan te leveren. De gemeente en projectontwikkelaar worden benaderd voor beeldmateriaal waarin de toekomst van de wijk uitgebeeld wordt. Deze twee zijdes: verleden en toekomst, zullen samen op de verse, kale muren geprojecteerd worden.

Hierdoor wordt in de sculptuur de plek waar deze twee elkaar raken—het heden—uitgelicht. Het laat zien dat alles wat oud is ooit nieuw was en dat alles wat nieuw is ooit oud zal zijn. We hopen hiermee een plek te creëren waar beiden elkaar in evenwicht houden, waar de altijd voortdenderende toekomstvisies van de gemeente op gelijke voet staan met de onthaaste nostalgie van de bewoners.